Pořízení nového kotle z programu Nová Zelená Úsporám

Nemáte nárok na pořízení nového kotle nebo tepelného čerpadla z „Kotlíkové dotace“? Zkuste to z programu Nová Zelená Úsporám!

Dotace z NZÚ na nový zdroj tepla sice není tak vysoká jako z „kotlíkovky“, ale i tak může být zajímavá. Navíc se dá pořízení nového zdroje kombinovat se zateplením domu.

Podmínky dotace:

Žádají výhradně vlastníci rodinných domů. Nehraje roli trvalé bydliště ani to kdo v domě skutečně bydlí.

Podporovány jsou tyto 3 varianty:

 1. V rodinném domě je v současnosti jako hlavní zdroj lokální vytápění (např. kamna – bez výměníku). Pak lze pořídit jakýkoliv nový zdroj vytápění ze seznamu níže.
 2. V rodinném domě je v současnosti jako hlavní zdroj kotel na pevná paliva, nedosahujících parametrů pro 3. třídu dle ČSN EN 303-5:2013. Pak lze pořídit jakýkoliv nový zdroj vytápění ze seznamu níže. Tato varianta však platí pouze pro ty žadatele, kteří již nemají nárok získat Kotlíkovou dotaci.
 3. V rodinném domě je v současnosti jako hlavní zdroj elektrické vytápění. Pak lze pořídit pouze tepelné čerpadlo s elektrickým pohonem.

Maximální částky dotace

Získat lze 50% z nákladů na pořízení, maximálně však částky viz seznam

(částka se zateplením / bez zateplení)

 • Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva 50.000 / 40.000
 • Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 100.000 / 80.000
 • Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem 50.000 / 40.000
 • Krbová kamna nebo vložka na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva 50.000 / 40.000
 • Tepelné čerpadlo voda–voda 100.000 / 80.000
 • Tepelné čerpadlo země–voda 100.000 / 80.000
 • Tepelné čerpadlo vzduch–voda 75.000 / 60.000
 • Plynový kondenzační kotel 35.000 / 25.000
 • Napojení na soustavu zásobování teplem 40.000 / 30.000

Pro získání dotace je nutný odborný posudek na který lze získat dotaci 5.000.

V případě zájmu o zpracování žádosti a vyřízení odborného posudku nás kontaktujte.